تعداد مقالات: 133
2. از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 7-14

10.22034/law.2020.243196

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


3. ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله)

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 7-9

10.22034/law.2020.243197

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


4. ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399، صفحه 7-11

10.22034/law.2020.243264

محمد درویش زاده؛ سیدحسین صفائی


5. یادداشت دبیر علمی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


6. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


7. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


8. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


9. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 9-9

سید حسین صفائی


11. مکتب تاریخی حقوق

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 11-20

علی اسلامی پناه


13. آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 11-31

اسداله امامی


15. مفهوم مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 11-29

10.22034/law.2021.525159.1050

ایرج بابایی


18. بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 21-42

محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام


21. آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال

دوره 3، شماره 7، تابستان 1399، صفحه 36-72

10.22034/law.2021.520908.1005

امید توکلی کیا


22. استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 40-57

سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز


23. کمیسر کودکان

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 43-66

تهمورث راضیه؛ راضیه آقاخانی


24. نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399، صفحه 46-73

10.22034/law.2021.520875.1017

علی اکبر فرحزادی؛ جواد شمسی


25. سکوت قانون و روش شکست آن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 49-63

محمدرضا بندرچی