دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بهره‌مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/law.2022.556867.1180

جمال بیگی؛ مهرداد تیموری