لیست داوران سال 1400

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای محمدعلی اردبیلی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمدعلی بابایی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
آقای   حمیدرضا بهروزی زاد 1400 حوزوی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی مازیار
آقای  امیرهوشنگ پوربابایی 1400 دکتری   وکیل پایه یک دادگستری
آقای مجتبی جانی پور 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه گیلان
آقای فریدون جعفری 1400 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا
آقای محمدهادی جواهرکلام 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای احمد حاجی ده آبادی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران
آقای علی عباس حیاتی 1400 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
آقای عبدالرسول دیانی 1400 دکتری حقوق خصوصی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
آقای محمد روشن 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای ستار زرکلام 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای ابوالحسن شاکری 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
آقای عباس شیخ الاسلامی 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان رضو ی
آقای محمود صادقی 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدحسن صادقی مقدم 1400 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران 
آقای محمد عابدی 1400 حوزوی حقوق خصوصی و فقه مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای حسین فخر بناب 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
آقای ایرج گلدوزیان 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد(بازنشسته)دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقای اسدالله لطفی 1400 دکتری فقه و حقوق دانشیار بازنشسته
آقای سعید محسنی 1400 دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد 
آقای مصطفی مظفری 1400 دکتری حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و  وکیل پایه یک دادگستری
آقای غلامعلی میرزایی منفرد 1400 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه قم
آقای جعفر نظام الملکی 1400 دکتری حقوق خصوصی مدرس و استادیار دانشگاه  شاهد و وکیل پایه یک دادگستری