فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این نشریه، مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه است.. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. این نشریه تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه بر شیوه دسترسی-آزاد تاکید دارد و تمام مراحل تا چاپ مقاله از سوی انتشارات مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه پشتیبانی مالی می شود.

قریب به اتفاق گروه دبیران این نشریه از رتبه استاد تمامی دانشگاه یا قاضی دیوانعالی کشور برخوردار بوده‌اند و از نظر توزیع جغرافیایی نیز از دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس و علوم قضائی دعوت شده‌اند. و از نظر گرایش‌های مختلف حقوقی نیز غالبا جزو نظریه پردازان و دکترین گرایش مربوط هستند و این ویژگی زمینه مطالعات بین رشته‌ای حقوق را نیز فراهم کرده‌است.

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود

    ·         صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
    ·         کشور محل چاپ : ایران
    ·         ناشر: انتشارات داد و دانش
    ·         شروع انتشار: زمستان ۱۳۹۷
    ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
    ·         شماره شاپا: ۲۰۷۴-۲۷۱۷
    ·         قابل دسترسی از: سیویلیکا، پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، مگ ایران،حقوق مگز
    ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
    ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
    ·         دسترسی قبلی: بلی
    ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
    ·         حوزه  تخصصی: حقوق
    ·         نوع مجله: علمی
    ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
    ·         نمایه شده: بله
    ·         هزینه داوری مقاله: بله
    ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل ۲ داور
    ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر ۱۰ روز
    ·         زمان داوری: حداقل ۹ هفته
    ·         ایمیل مجله:  info@lawmagazine.ir
    ·         ایمیل پشتیبان: info@lawmagazine.ir
    ·         تلفن تماس: ۶۳۸۷۷-۰۲۱
    ·         نمابر: ۶۳۸۷۷۱۰۲-۰۲۱

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 1-455 

4. ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

صفحه 58-70

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)


9. جهادگر ترمینولوژی نگاری

صفحه 173-193

سید احمد حبیب‌نژاد؛ علی امینی