اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 68
تعداد پذیرش 26
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 133
تعداد مشاهده مقاله 8654
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 72 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 228 روز
درصد پذیرش 38 %