اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 146
تعداد مشاهده مقاله 33814
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11403
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 85 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 173 روز