اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 117
تعداد پذیرش 41
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 15

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 146
تعداد مشاهده مقاله 26446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9171
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 87 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 49 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 173 روز
درصد پذیرش 35 %