کلیدواژه‌ها = تعدیل قرارداد
هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید

دوره 4، شماره 10، فروردین 1400، صفحه 97-129

10.22034/law.2021.526778.1062

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس


تعدیل قرارداد توسط داور

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 157-179

حمیدرضا علومی یزدی