کلیدواژه‌ها = بیع
پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 78-104

10.22034/law.2022.535786.1101

اردشیر داسمه؛ حسین داودی بیرق؛ سحر کریمی


استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 40-57

سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز


تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 129-144

مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی