نویسنده = محمدجواد درویش زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 4، شماره 11، تابستان 1400، صفحه 173-206

10.22034/law.2021.529829.1074

حسین مهرپور؛ محمدجواد درویش زاده


2. نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 396-412

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده