کلیدواژه‌ها = تعهد به فعل ثالث
تعداد مقالات: 1
1. تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 356-376

عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی