کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مفهوم مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 11-29

10.22034/law.2021.525159.1050

ایرج بابایی


مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 397-424

10.22034/law.2019.239560

حسین هوشمند فیروزآبادی