اطلاعات آماری نشریه

آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 186
تعداد مشاهده مقاله 154213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37397
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 114 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز