کلیدواژه‌ها = شروط سماع دعوا
اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

دوره 4، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 113-142

10.22034/law.2021.531700.1082

حسن محسنی؛ هادی ملک تبار فیروزجائی