کلیدواژه‌ها = سند بنگلور
بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 126-144

10.22034/law.2019.239536

وجیهه خیرخواه؛ علیرضا سایبانی