کلیدواژه‌ها = اجاره
ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 58-70

10.22034/law.2019.239833

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)


آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 60-32

10.22034/law.2019.239617

احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی