کلیدواژه‌ها = فلسفه حقوق
مکتب تاریخی حقوق

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 11-20

10.22034/law.2019.239519

علی اسلامی پناه


بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 297-313

10.22034/law.2019.239538

فهیمه ملک زاده؛ سینا واحد‌زاده