کلیدواژه‌ها = تعارض اسناد
احیای معامله معارض با سند عادی

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 67-84

10.22034/law.2018.239489

محمدمهدی انجم شعاع