نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم

دوره 5، شماره 16، آذر 1401، صفحه 171-197

10.22034/law.2022.1974425.1201

سید منصور میر سعیدی؛ محمد جواد درویش زاده


نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 396-412

10.22034/law.2019.239842

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده