کلیدواژه‌ها = تخلف
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 109-125

امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی