کلیدواژه‌ها = بانک
تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 129-144

مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی