کلیدواژه‌ها = الطلاق‌بید‌من‌اخذ بالساق
تعداد مقالات: 1
1. تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 4، شماره 11، تابستان 1400، صفحه 173-206

10.22034/law.2021.529829.1074

حسین مهرپور؛ محمدجواد درویش زاده