کلیدواژه‌ها = تعریف اجماع
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 396-412

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمدجواد درویش زاده