کلیدواژه‌ها = ضرر و زیان ناشی از جرم
رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 214-235

فرشاد رحیمی