کلیدواژه‌ها = منطق ادبی
تعداد مقالات: 1
1. کارایی منطق حقوقی در واکاوی ادبی، پدیداری منطق ادبی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 171-190

محمدحسین ساکت