کلیدواژه‌ها = استاد جعفری لنگرودی
استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 154-172

احمد باقری؛ محسن مهدیان


عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 348-369

سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی


نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 396-412

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده


تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 208-235

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی


مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 362-378

محمد عابدی


ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 117-134

رضا زالی؛ زهرا اسدی نیا