کلیدواژه‌ها = استاد جعفری لنگرودی
تعداد مقالات: 9
2. استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 154-172

احمد باقری؛ محسن مهدیان


4. عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 348-369

سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی


5. نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 396-412

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده


6. تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 208-235

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی


7. مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 362-378

محمد عابدی


8. ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 117-134

رضا زالی؛ زهرا اسدی نیا