کلیدواژه‌ها = داوری
تعداد مقالات: 2
1. داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1399، صفحه 74-94

10.22034/law.2021.525155.1049

عبداله خدابخشی


2. تعدیل قرارداد توسط داور

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 157-179

حمیدرضا علومی یزدی