کلیدواژه‌ها = شهادت
مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 109-149

10.22034/law.2021.523717.1042

عادل ساریجانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی