نویسنده = قربانی لاچوانی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 145-174

10.22034/law.2021.525245.1051

مجید قربانی لاچوانی؛ زهرا قربانی لاچوان؛ جمشید قربانی لاچوان


2. جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 101-127

10.22034/law.2021.525256.1052

مجید قربانی لاچوانی؛ جمشید قربانی لاچوان؛ زهرا قربانی لاچوان