نویسنده = امینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 348-369

سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی