نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������
عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 348-369

10.22034/law.2019.239853

سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی