نویسنده = محسن افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 58-70

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)