نویسنده = احمدزاده بزاز، سیدعبدالمطلب
تعداد مقالات: 1
1. استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 40-57

سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز