نویسنده = نوبهار، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم ‌اندازی اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 433-447

رحیم نوبهار