نویسنده = جهانیان، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 81-100

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان


2. تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 101-119

مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری