نویسنده = توکلی کیا، امید
تعداد مقالات: 1
1. برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 61-80

امید توکلی کیا