نویسنده = فهیمی، عزیزاله
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط‌زیست

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 379-397

عزیزاله فهیمی