نویسنده = فراهانی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 208-235

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی