نویسنده = درویش‌زاده، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 230-249

محمد درویش‌زاده


2. تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 208-235

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی