نویسنده = دانش آرا، عصمت
تعداد مقالات: 1
1. وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 191-207

عصمت دانش آرا