نویسنده = بیگی حبیب آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 60-32

احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی