نویسنده = عابدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 362-378

محمد عابدی