نویسنده = زهرا‌ تیزمهر
تعداد مقالات: 1
1. تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 64-86

زهرا‌ تیزمهر؛ محمد‌رضا شرافت‌پیما