نویسنده = موفقی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. اثبات و یأس از اثبات

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 231-266

مژگان موفقی