نویسنده = غمیلویی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 267-293

همایون مافی؛ محمد غمیلویی