نویسنده = شکوهی‌زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 145-165

رضا شکوهی‌زاده