نویسنده = رسایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 21-42

محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام