نویسنده = رحیمی، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 214-235

فرشاد رحیمی