نویسنده = پیلوار، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 67-91

رحیم پیلوار؛ مریم رجبی