نویسنده = الهام، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 314-327

ابراهیم موسی‌زاده؛ غلامحسین الهام