نویسنده = خیرخواه، وجیهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 126-144

وجیهه خیرخواه؛ علیرضا سایبانی