نویسنده = امین جعفری
ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 92-108

امین جعفری؛ علی مولابیگی